Фотографирање на училишна претстава со приватни мобилни телефони од страна на родителите на децата не подлежи на примена на Законот за заштита на личните податоци бидејќи се смета за лична активност.