Успешна соработка на Агенцијата за заштита на личните податоци со хрватската Агенција за заштита на личните податоци

Директорот на Агенцијата за заштита на личните податоци Имер Алиу, денес на 6ти октомври 2022 година, пред завршнатата конференција на [...]