Водич за заштита на личните податоци во финансискиот сектор

Преземи

Водич за пренос на лични податоци во трети земји и меѓународни организации

Преземи

Водич за офицери за заштита на личните податоци во јавниот и приватниот сектор

Преземи

Водич за заштита на личните податоци на вработените

Преземи

Водич за изработка на Политика за приватност

Преземи

Водич за користење на колачиња

Преземи

Водич за законитост на  обработката на личните податоци

Преземи

Водич за известување за нарушување на безбедноста на личните податоци

Преземи

Водич за технички и организациски мерки

Преземи

Водич за вршење на видеонадзор

Преземи