• „Развигор“, КОНКУРС, ноември 2013 [Повеќе]
  • „Развигор“ – ЛИЧЕН ПОДАТОК-ШТО Е ТОА, јануари 2014 [Повеќе]
  • „Развигор“ – СЕКОЈ ИМА ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ, април 2014 [Повеќе