• „Другарче“  – ЛИЧЕН ПОДАТОК-ШТО Е ТОА, јануари 2014 [Повеќе]

  • „Другарче“ – наградени од Конкурсот „Приватноста е моја, иако сум дете“, февруари 2014 [Повеќе

  • „Другарче“ – СЕКОЈ ИМА ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ, април 2014 [Повеќе]

  • „Другарче“ – ПРИВАТНОСТА Е САМО МОЈА, ИАКО СУМ ДЕТЕ, мај 2014 [Повеќе]

  • „Другарче“ – МОЈАТА ПРИВATНОСТ НА ИНТЕРНЕТ, мај 2014 [Повеќе

  • „Другарче“ – ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО ПРИВАТКО, ноември 2014 [Повеќе]