Нарушување на безбедноста

1 item

  • Издадено: 2023 60 страни, 17 MB PDF file Законот за […]

    Прочитај повеќе

Водич за известување за нарушување на безбедноста на личните податоци

август 17, 2023|

Издадено: 2023 60 страни, 17 MB PDF file Законот за заштита на личните податоци (натаму во текстот: ЗЗЛП) воведува обврска за известување на Агенцијата за заштита на личните податоци (националниот надзорен орган) за нарушувањата на безбедноста на личните податоци и, во некои случаи, обврска за информирање на физичките [...]

Go to Top