Македонски јазик

36 items

 • Издадено: 2022 28 страни, 2.57 MB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2022 23 страни, 1.23 MB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2022 19 страни, 1.65 MB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2022 54 страни, 1.93 MB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2022 23 страни, 2.11 MB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2022 18 страни, 2.40 MB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2020 11 страни, 1.37 MB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2021 39 страни, 7.94 MB PDF file

  Прочитај повеќе
 • 36 страни, 744.66 KB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2018 1 страни, 2.32 MB PDF file

  Прочитај повеќе

Водич за офицери за заштита на личните податоци во јавниот и приватниот сектор

декември 18, 2022|

Издадено: 2022 54 страни, 1.93 MB PDF file

Водич за пренос на лични податоци во трети земји и меѓународни организации

декември 18, 2022|

Издадено: 2022 23 страни, 2.11 MB PDF file

Правилник за содржината и формата на актот за начинот на вршење на видео надзор

декември 4, 2020|

Издадено: 2020 11 страни, 1.37 MB PDF file

Go to Top