Новости

19 items

 • На 01.11.2023 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку […]

  Прочитај повеќе
 • Започна подготовка на новата Стратегија за заштита на личните податоци […]

  Прочитај повеќе
 • Агенцијата за заштита на личните податоци изрече три глоби во […]

  Прочитај повеќе
 • Агенцијата апелира до сите институции да посветат поголемо внимание на […]

  Прочитај повеќе
 • На 19 јули 2023 година, директорот на Агенцијата Имер Алиу […]

  Прочитај повеќе
 • На денешен ден пред 18 години (22 јуни 2005 година) […]

  Прочитај повеќе
 • Агенцијата за заштита на личните податоци, Центарот за правни истражувања […]

  Прочитај повеќе
 • Претставници на Агенцијата за заштита на личните податоци учествуваа на […]

  Прочитај повеќе
 • Директорот на Агенцијата за заштита на личните податоци г. Имер […]

  Прочитај повеќе
 • На 29.03.2023 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку […]

  Прочитај повеќе

Посебна обука по барана програма од Народна банка на РСМ

ноември 2, 2023|Categories: Вести, Новости|

На 01.11.2023 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку платформата ЗУМ спроведе посебнa обукa за заштита на личните податоци по барана програма од Народна банка на РСМакедонија. Обуката беше конципирана согласно барањата и предложените теми од Народна банка на РСМакедонија, при што беа образложени релевантните аспекти од [...]

Остварен првиот циклус на консултации за подготовка на новата Стратегија за заштита на личните податоци 2024-2030 година

октомври 26, 2023|Categories: Вести, Новости|

Започна подготовка на новата Стратегија за заштита на личните податоци 2024-2030 година Агенцијата за заштита на личните податоци го организираше првиот циклус на консултации за изработка на новата Стратегијата за заштита на личните податоци 2024-2030 година, која се очекува да се донесе во 2024 година Стратегијата се изработува [...]

Агенцијата за заштита на личните податоци изрече пет прекршочни санкции во вкупен износ од 1.318.384 денари

јули 26, 2023|Categories: Вести, Новости|

Агенцијата за заштита на личните податоци изрече три глоби во вкупен износ од 653.160,78 денари на финансиско друштво за брзи кредити и три глоби во износ од 55.347 денари за одговорното лице кај финансиско друштво за сторен прекршок согласно членот 111 став (1) точка 2 и членот 111 [...]

Информација за вонредната супервизија во Управата за водење на матичните книги

јули 21, 2023|Categories: Вести, Новости|

Агенцијата апелира до сите институции да посветат поголемо внимание на заштитата на личните податоци на граѓаните, односно да демонстрираат отчетност и одговорност преку инвестирање во нови технолошки решенија и знаења на вработените со цел да бидат во чекор со развојот на дигиталното општество. Во последно време зачестени се [...]

Одржан состанок со заменик на Претседателот на Владата задолжен за политики за добро владеење

јули 19, 2023|Categories: Вести, Новости|

На 19 јули 2023 година, директорот на Агенцијата Имер Алиу одржа состанок со заменик на Претседателот на Владата задолжен за политики за добро владеење – Славица Грковска. На состанокот беше разгледана нацрт верзијата на Законот за архивски материјал, од аспект на негово усогласување со одредбите од Законот за [...]

18-годишнина од основањето на АЗЛП

јуни 22, 2023|Categories: Вести, Новости|

На денешен ден пред 18 години (22 јуни 2005 година) е основанa Дирекцијата за заштита на личните податоци со именување на првиот директор со Одлука на Собранието на Република Македонија. Со Законот за заштита на личните податоци од 2020 година Дирекцијата продолжи да функционира како Агенција за заштита [...]

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за заштита на личните податоци, Центарот за правни истражувања и анализи, Македонското здружение на млади правници и Академијата за судии и јавни обвинители

мај 31, 2023|Categories: Вести, Новости|

Агенцијата за заштита на личните податоци, Центарот за правни истражувања и анализи, Македонското здружение на млади правници и Академијата за судии и јавни обвинители потпишаа меморандум за соработка за успешна имплементација на проектот „Ефикасна правда за заштита на основните слободи и правото на приватност во онлајн просторот“, двeгодишен [...]

Одржана 31-та Пролетна конференција на европските надзорни органи

мај 15, 2023|Categories: Вести, Новости|

Претставници на Агенцијата за заштита на личните податоци учествуваа на 31-та Пролетна конференција на европските надзорни органи за заштита на личните податоци, што се одржа во Будимпешта, Унгарија од 10 до 12 мај 2023 година. Конференцијата на европските надзорни органи се состои од 62 национални и регионални надзорни [...]

Годишeн извештај за работата на АЗЛП за 2022 година

март 31, 2023|Categories: Вести, Новости|

Директорот на Агенцијата за заштита на личните податоци г. Имер Алиу на 31.03.2023 година го достави до Собранието на Република Северна Македонија Годишниот извештај за работата на АЗЛП за 2022 година.

Обука за заштита на личните податоци – 29.03.2023

март 29, 2023|Categories: Вести, Новости|

На 29.03.2023 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку платформата ZOOM спроведе „Обука за заштита на личните податоци“. На обуката земаа учество претставници на контролори од различни области. За време на обуката беа објаснети законските обврски кои ги имаат контролорите и обработувачите согласно Законот за заштита на [...]

Go to Top