2014

8 – 10 јануари 2014

Софија, Бугарија

JHA IND/STUD 54661 Студиска посета за „ Заеднички активности на органите за заштита на лични податоци – заеднички инспекциски надзор“ (Study Visit on Joint Operations of Supervisory Authorities – Joint Investigative Tasks)


 

2013

28 – 30 јули 2013

Хаг, Холандија

JHA IND/STUD52177 Студиска посета за „Заштита на лични податоци во Европол и Европравда“ (Study Visit on Data Protection at Europol and Eurojust)

 

28- 30 мај 2013

Будимпешта, Унгарија

JHA IND/STUD52846 Студиска посета за „Различни аспекти на имплементирање на легислативата за заштита на личните податоци“ (Study Visit on different aspects of implementing European data protection legislation)

 

21 – 22 мај 2013

Прага, Чешка

JHA IND/STUD49287 Студиска посета за заштита на личните податоци во Шенген информацискиот систем (Study Visit on Data protection in the Schengen information system)

 

22 – 23 април 2013

Мадрид, Шпанија

JHA IND/STUD52178 Студиска посета за „Надзор во однос на усогласеноста со прописите за заштита на личните податоци“ (Study Visit on audits relating to compliance with data protection legislation)

 

8-10 април 2013

Рим-Италија

JHA IND/STUD52176 Студиска посета за вршење инспекциски надзор (Study Visit on carrying out inspections)

 

21-22 февруари 2013

Љубљана, Словенија

JHA IND/STUD51803 Студиска посета за заштита на  личните податоци при воспоставување на единствен број за идентификација (Study visit on data protection aspects of establishing a unique ID number)

 

19-21 февруари 2013

Портарлингтон и Даблин, Ирска

JHA IND/STUD51736 Студиска посета за заштитата на  личните податоци и социјалните мрежи Study Visit on protection of personal data and social networks


 

 

2012

19-20 ноември 2012
Киел, Германија
JHA IND/STUD48466 Студиска посета за Европскиот печат за приватност Study Visit on the European Privacy Seal

7-9 ноември 2012

Лисабон, Португалија
JHA IND/STUD49158 Студиска посета за заштита на личните податоци во образовниот систем Study Visit on protection of personal data in the educational system

17 април 2012
(Брисел – Белгија)
JHA IND/STUD 48290 Студиска посета – видео надзор на работното место и заштита на личните податоци („Study Visit on video surveillance on the work place and data protection)

02 април 2012
(Хаг – Холандија)
JHA IND/STUD 46540 Студиска посета – обработка на биометриски податоци („Study Visit on processing of biometric data“)

16 јануари 2012
(Хелсинки – Финска)
JHA IND/STUD 46595 Студиска посета – онлајн инспекција за заштита на личните податоци („Study Visit on Online inspection for protection of personal data“)


 

2011

22 јуни 2011

(Копенхаген – Данска)

JHA IND/STUD 45768 Студиска посета – Креирање на детална листа за проверка при вршење на инспекциски надзор во делот за видео надзор („Study Visit on Development of a detailed check list about inspection with emphasis on video surveillance“)


 

 

2010

01 јуни 2010

(Париз – Франција)

JHA IND/STUD 42097 Студиска посета – степенот на заштита на посебните категории на личните податоци („Study Visit on the level of protection of special categories of personal data“)

 

20 септември 2010

(Мадрид – Шпанија)

JHA IND/STUD 43241 Студиска посета на македонскиот орган за заштита на личните податоци на мадридската агенција за заштита на личните податоци – („Study Visit of Macedonian Data Protection Authority to APDCM“)

 

02 септември 2010

(Вилмслов – Велика Британија)JHA IND/STUD 42323 Студиска посета за стратешко планирање за заштита на личните податоци – („Study Visit on strategic plans for data protection“)

 

04 мај 2010

(Осло – Норвешка)

JHA IND/STUD 41541 Студиска посета за јакнење на свеста на граѓаните – („Study Visit on Public awareness rising“)