• СУГС Раде Ј. Корчагин
 • СУГС Боро Петрушевски
 • СУГС Димитар Влахов
 • СУГС Никола Карев
 • СУГС Лазар Танев
 • СУГС Георги Димитров
 • СУГС Арсени Јовков
 • СУГС Орце Николов
 • СУГС Марија Склодовска Кири
 • СУГС Јосип Броз Тито
 • СУГС Зеф Љуш Марку
 • СУГС Кочо Рацин
 • СУГС Панче Караѓозов
 • СУГС Васил Антевски Дрен
 • СУГС Здравко Цветковски
 • СУГС Михајло Пупин
 • СУГС 8-ми Септември
 • СУГС Цветан Димов
 • СУГС Панче Арсовски
 • СУГС Браќа Миладиновци
 • СУГС Владо Тасевски