Published On: октомври 20, 2022Categories: Вести

Агенцијата за заштита на личните податоци со поддршка на ЕУ твининг проектот „Поддршка во спроведувањето на модернизираната правна рамка за заштита на личните податоци“, на 19 и 20 октомври 2022 година ја организираше тринаесетта сесија на обуки за заштита на личните податоци на тема „Вовед во заштитата на личните податоци“ и „Проценка на влијанието врз заштитата на личните податоци (ПВЗЛП) и проценка на ризици“

На првиот ден од обуката беа појаснети новините од Законот за заштита на личните податоци  дефиниции, начела за заштита на личните податоци, мерки за заштита на личните податоци, права на субјектот на личните податоци, останати обврски на контролорите и обработувачите.

На вториот ден од обуката беше појаснето што е проценка на влијанието врз заштитата на личните податоци, кога треба да се прави, кој треба да ја прави и методологија.

Слични вести

Погледни ги сите
  • Директорот на Агенцијата за заштита на личните податоци г. Имер […]

    Прочитај повеќе
  • На 26.03.2024 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку […]

    Прочитај повеќе
  • На 28.02.2024 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку […]

    Прочитај повеќе