Published On: мај 31, 2023Categories: Вести, Новости

Агенцијата за заштита на личните податоци, Центарот за правни истражувања и анализи, Македонското здружение на млади правници и Академијата за судии и јавни обвинители потпишаа меморандум за соработка за успешна имплементација на проектот „Ефикасна правда за заштита на основните слободи и правото на приватност во онлајн просторот“, двeгодишен проект финансиски поддржан од ЕУ.

Проектот има за цел да ги зајакне капацитетите на судството и јавното обвинителство за ефикасна заштита на приватноста на граѓаните, како и другите права и основни слободи засегнати од новите технологии во онлајн просторот во согласност со правото и стандардите на ЕУ.

Слични вести

Погледни ги сите
  • Директорот на Агенцијата за заштита на личните податоци г. Имер […]

    Прочитај повеќе
  • На 26.03.2024 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку […]

    Прочитај повеќе
  • На 28.02.2024 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку […]

    Прочитај повеќе