Published On: август 31, 2023Categories: Вести

На 31 август 2023 година, директорот на Агенцијата Имер Алиу одржа состанок со претседателката на Инспекциски совет Даниела Рендевска. На состанокот се дискутираше за усогласување на Законот за инспекциски надзор со Законот за заштита на личните податоци. Освен хармонизација со легислативата, заклучок на средбата е дека и двете тела и понатаму ќе продолжат да работат на континуирано продлабочување на соработка помеѓу Агенцијата и Инспекцискиот совет.

Слични вести

Погледни ги сите
  • Агенцијата за заштита на личните податоци изрече три глоби во […]

    Прочитај повеќе
  • Агенцијата апелира до сите институции да посветат поголемо внимание на […]

    Прочитај повеќе
  • На 19 јули 2023 година, директорот на Агенцијата Имер Алиу […]

    Прочитај повеќе