Published On: август 31, 2023Categories: Вести

На 31 август 2023 година, директорот на Агенцијата Имер Алиу одржа состанок со претседателката на Инспекциски совет Даниела Рендевска. На состанокот се дискутираше за усогласување на Законот за инспекциски надзор со Законот за заштита на личните податоци. Освен хармонизација со легислативата, заклучок на средбата е дека и двете тела и понатаму ќе продолжат да работат на континуирано продлабочување на соработка помеѓу Агенцијата и Инспекцискиот совет.

Слични вести

Погледни ги сите
  • На 01.11.2023 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку […]

    Прочитај повеќе
  • Започна подготовка на новата Стратегија за заштита на личните податоци […]

    Прочитај повеќе
  • Агенцијата за заштита на личните податоци изрече три глоби во […]

    Прочитај повеќе