Published On: јули 20, 2023Categories: Известувања

Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19, 14/20, 215/21 и 99/22), Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/2015, 35/2018, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 303/2020), Агенцијата за заштита на личните податоци објавува Интерен оглас бр. 1/2023 за унапредување на 3 административни службеници во Агенцијата.

 • Интерен оглас број 1/2023 за унапредување на 3 административни службеници во Агенцијата за заштита на личните податоци – Преземи
 • Изјава за веродостојност на податоците  наведени во пријавата за унапредување – Преземи
 • Пријава за унапредување на административен службеник по интерен оглас број 1/2023 во Агенцијата за заштита на личните податоци – Преземи

Слични вести

Погледни ги сите
 • Одлука за избор на кандидати за работните места број 1, […]

  Прочитај повеќе
 • Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници […]

  Прочитај повеќе
 • Одлука за невршење избор на кандидат по интерниот оглас бр. […]

  Прочитај повеќе