Published On: октомври 6, 2022Categories: Вести

Агенцијата за заштита на личните податоци со поддршка на ЕУ твининг проектот „Поддршка во спроведувањето на модернизираната правна рамка за заштита на личните податоци“, на 5 и 6 октомври 2022 година ја организираше дванаесеттата сесија на обуки за заштита на личните податоци на тема „Известување за нарушување на безбедноста“, „Директен маркетинг и профилирање“ и „Безбедност на личните податоци (технички и организациски мерки)“

На првиот ден од обуката беа појаснети обврските пријавување на нарушување на безбедноста на личните податоци, последиците од пријавување на нарушувањето, задоцнето известување, во кои случаи не е потребно да се достави известување. Понатаму беа опфатени правилата за вршење на директен маркетинг и профилирање. На вториот ден од обуката беа појаснети техничките и организациските мерки кои треба да се имплементираат од страна на контролорите и обработувачите.

Слични вести

Погледни ги сите
  • На 01.11.2023 година Агенцијата за заштита на личните податоци преку […]

    Прочитај повеќе
  • Започна подготовка на новата Стратегија за заштита на личните податоци […]

    Прочитај повеќе
  • На 31 август 2023 година, директорот на Агенцијата Имер Алиу […]

    Прочитај повеќе